Opiekunka dla seniorki, Wedemark, niedaleko miejscowości Hanower, od 29.11 – 2 miesiące + PREMIA ŚWIĄTECZNA !

Pani 88 lat., 30900 Wedemark